Ekstraordinært årsmøte 3. desember 2022 kl. 15.30

STAD / TID: Rognaldsvåg skule / 3.12.22 kl. 15.30

I tråd med vedtak på ordinært årsmøte kallar vi inn til ekstraordinært årsmøte for behandling av saka om oppgradering av leikeplassen på skuleplassen. I tillegg vil vi be det ekstraordinære årsmøtet om å behandle styret sitt forslag om innkjøp av robotgrasklippar – då kjøpssummen vil overstige styret si fullmakt.

SAKLISTE:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Val av møteleiar, referent og protokoll ansvarlege
  • Oppgradering av leikeplass på skulen
  • Innkjøp av robotgrasklippar
Ekstraordinært årsmøte 3.12.22
© Kopirett Bygdelaget Havglimt