Status styrearbeid – 19.10.22

PRESENTASJON TIL MEDLEMSMØTE 19. OKTOBER

© Kopirett Bygdelaget Havglimt