Referat styremøte 19.10.22

Tilstades: Oddgeir, Jon B, Helen, Anita, Lars Erik, Sigrunn, Ingebjørg, Olav.
Referent: Sigrunn

E-postliste styremedlemmane:

oddgeir.nygard@kinn.kommune.no

olav@steimler.net

anita@reksta.no

helen.rognsoy@westcon.no

jonbjarne@hotmail.com

ingebjorgr@hotmail.com

larserik@reksta.no

SAKLISTE: Handsame pågåande saker

Sigrunn valt til skrivar i styret

Møtereferat
SAKINNHALDANSVARLEG
Saksliste og referatHandsame pågåande saker.
Sigrunn er valgt til sekretær.
.
Neste styremøteTysdag 29.11 kl. 16.45.
(sak til handsaming: leikeplass)
Arbeidsgruppa leikeplass
Publisering av referatReferat skal publiserast på heimeside.
Referat blir sendt på epost til styret for godkjenning, og med varsel i chatgruppe.
Sigrunn og Anita
SkjeltefestLørdag 12.11 kl. 19.00. Pris kr. 400 pr. pers.
Antall påmeldte 64.

Bestilling av komle – Anita

Musikk/underholdning/allsang/dans – Oddgeir
Alfred og Oddgeir stiller med trekkspel og gitar for musikkinnslag og allsang.

Konfransier – utarbeide køyreplan.
Premieutdeling?? – Olav

Kake: 7 kaker (Ingrid, Solrunn, Sigrunn)

Innkjøp av matvarer – Ingebjørg

Pynte/ryddekomite: alle.
Bord og pynting på fredag. Helen utarbeider bordoppsett.

Kokkelag: Ingrid og Ingebjørg. Helen: kålrabistappe.
Øyvind Langø kan kanskje bidra.

Dansemusikk. Alle sender musikkønske til Helen.

Styret
MontesorriskulenSkulen har ikkje tatt videre kontakt etter styremøtet. Vi avventer deres initativ.Oddgeir
Samarbeid med butikkenON informerte om at etter ønske fra Nærbutikken, så skulle informasjon om kva som vart sagt i møte ikkje publiseres for dei tre første innleieande møtene. Det er difor ikkje referat frå desse møta. – Ingebjørg / Olav / Oddgeir

Nærbutkken er viktig for bygda og Bygdelaget ynskjer å diskutere med HJS om å få til arrangement (advent, minimarked, basar) før jul. – Sigrunn tar dette opp med HJS

Ein kan også vurdere å selge t.d. handlenett, drikkeflaske på butikken der inntekt blir delt mellom butikk og bygdelag.

Utleige av skulenUtarbeide leigekontrakt og husreglar.
Pris i dag: kr. 500/dag. Medlemmer gratis.
Ingebjørg og Helen utarbeider utkast til leigekontrakt, husreglar og prisar.
Marika kan vere interessert i vaske etter arrangement. Forslaget er kr. 2.000 pr. utvask.
Ingebjørg og Helen utarbeider utkast til kontrakt
Div. sakerRep av plenklipper – Jon B.
Kjølerom (ferdig før 12.11) – Olav
Flytebrygge. Jon B. kjøper inn materialer hos Byggtorget.

Proff.no (ikkje oppdatert med rett info) – Oddgeir

Innkjøp av verktøy (trillebår, hekksaks, grapsebrett, jernrive, rive, grapse, spade, robotklipper). – Sigrunn
Endeleg godkjenning på ekstraordinært årsmøte

Oppgradering leikeområde. Tidlegare styre arbeider med plankart og budsjett. Blir tatt opp på neste møte 29.11.

Rekneskap 2021Ingebjørg informerte. Spelemidlar: utgjer ca. 30.000 i tippemidlar.
Rekneskap pr. 30.9.22 blir sendt ut til styret
Ingebjørg
Ekstraordinært årsmøteIht vedtak i årsmøte.
Dato: lørdag 3.12. (leikeplass, innkjøp av redskap)
Oddgeir
Gjennomgang informasjon medlemsmøteI etterkant av styremøte var det medlemsmøte.
ON har i forkant utarbeidd presentasjon;
– Gjennomførte og ferdigstilte aktivitetar
– Pågåande aktivitetar
– Kommande utfordringar/innspel
Oddgeir har publisert presentasjon på Fb.

TILLEGG:

Innspel frå medlemsmøte, 19.10.22 (rett etter styremøte):

  • Spørsmål om dialog og samarbeid med grendautval
  • Omorganisering grendautval / bygdelaget Havglimt (sammenslåing)
  • Vedtekter og saker som bygdelaget skal jobbe med
  • Prosjekt nærbutikk – samarbeid – digital butikk – generasjonsskifte – aggregat.
© Kopirett Bygdelaget Havglimt