Kva er faktisk bestemt? 12.5.22

Brev frå Bygdelaget Havglimt om gratis ferjer. Sendt til ordførar og kommunalsjef og referert i Firdaposten.

Det er behov for en rask oppklaring og avklaring om den foreslåtte prismodellen for båtrutene i Florabassenget.

Bygdelaget Havglimt representerer befolkningen på øya Reksta, både fastboende og feriefolk og har i sitt styre også representasjon fra flere næringsdrivende på øya.

Informasjonen vi har mottatt om såkalt«gratis fergereiser» er i hovedsak hentet fra uttalelser i media og omtale av foreslåtte ordninger i revidert Statsbudsjett 2022, gjeldende fra juli 2022. Informasjonen som vi har mottatt er motstridende på flere punkter knyttet til pris for bil og pris for passasjerer uten bil.

Beboerne på Reksta mener det er svært uheldig og direkte ødeleggende for øysamfunnet dersom det er korrekt at det skal være gratis for bil, men at passasjerer uten bil må betale. 

En slik prismodell vil føre til sammenbrudd i en allerede svært belastet båtrute og er helt ulogisk i forhold til fornuftig utvikling av kommunikasjonen i øyene.

Miljømessig vil resultatet av ordningen være forkastelig og stikk i strid med alle nasjonale og globale målsettinger. Øyene utenfor Florø i er sterk utvikling og representerer i sitt næringsliv og sin befolkning store verdier og stort potensiale for Kinn kommune.

Konsekvensene av en kollaps i rutebåtsystemet er alvorlig og store. Vi kan nevne konkrete problemstillinger som at håndverkere, servicearbeidere, helsepersonell og næringsdrivende ikke kan utføre oppdrag fordi bilplasser kontinuerlig er oppbestilt. Turisme er en viktig inntektskilde for øysamfunnet og denne frykter vi vil bli ytterligere begrenset som følge av en slik ordning. Vi frykter at vi kan komme til å oppleve merkelige situasjoner og finurlige former for sikring av gratis-reise.

Vår mening er at gevinsten for øysamfunnet er størst ved billigere/gratis for passasjerreisende.

Bygdelaget Havglimt ber Kinn kommune om umiddelbart avklare hva som faktisk er besluttet og iverksette tiltak mot politiske myndigheter og rette instanser i departement, Vestland Fylke og hos ruteoperatørene.

Bygdelaget er svært bekymret dersom prismodellen sier at bil er gratis, mens passasjerer må betale.

Oddgeir Nygård, styreleiar i Havglimt bygdelag

Firdaposten-15.5.22

Firdaposten 15.5.2022

© Kopirett Bygdelaget Havglimt