Ikke bilførande ambulanse 15.5.2022

Bygdelaget Havglimt har sendt brev til Helse Førde for å få svar på korleis dei vil løyse utfordringa med transport på øya til den nye ambulansebåten – som ikke er bilførande.

Helse Førde har munnleg bekrefta at det planleggast for at det skal stå bil for pasienttransport permanent på øya. Det er eldre ambulansemateriell som skal nyttast. Når dette materiellet vil vere på plass, er avhengig av leveransen av nytt ambulansemateriell, som er forsinka pga. krigen som pågår. Ein har likevel ei forventning om at materiellet vil vere på plass ila sommaren.

Ambulansebåten Roseflora til GulenSkyss
© Kopirett Bygdelaget Havglimt