Konstituering styre 10.5.2022

Referat frå styremøte i Bygdelaget Havglimt 10.05.22

Møtested/tid: Rognaldsvåg skule kl.17-19

Tilstede: Oddgeir Nygård, Helen Rognsøy, Anita Øygard, Ingebjørg Reksten, Sigrun Hellebust, Olav Steimler, Endre Kvellestad, Lars Erik Reksten

Ikkje tilstede: Jon Bjarne Korneliussen (på jobb)

 1. Konstituering av styret
  1.1. Valt til nestleder – Helen
  1.2. Valt til kasserer – Ingebjørg
  1.3. Valt til dugnadsansvarlig – Helen
  1.4. Valt til ansvarlig drift/kontaktperson for skulebygningen – Ingebjørg
 2. Oppfølging av saker frå årsmøtet
  1. 2.1.  Oppfølging og organisering rundt innkjøpet av telt – ansvarlig: Ingebjørg
  2. 2.2.  Oppfølging og organisering rundt oppgradering av leiplassen på skulen – ansvarlig: Helen
  3. 2.3.  Oppfølging og organisering rundt innkjøp av lyanlegg – ansvarlig: Endre/Oddgeir
  4. 2.4.  Oppfølging og organisering rundt stupebrett på moloa – ansvarlig: Oddgeir
  5. 2.5.  Oppfølging og organisering rundt setninger på gravplassen – ansvarlig: Olav
  6. 2.6.  Oppfølging og organisering rundt sletting av graver på gravplassen – ansvarlig: HåkonBendiksen
  7. 2.7.  Oppfølging og organisering rundt ferdigstilling maling av grendahuset – ansvarlig: Helen
  8. 2.8.  Oppfølging og organisering rundt utbedring av dusj og garderobe i grendahuset, arbeidslisteover vedlikehold som må utføres – ansvarlig: Ingebjørg
  9. 2.9.  Oppfølging og organisering rundt biloppstillingsplass ved grendahuset – ansvarlig: Ingebjørg
 3. Andre saker
  3.1. Rute 17. mai, ordne med ruteinfo opp mot Fjord 1 – ansvarlig: Sigrun
  3.2. Utarbeide skriv om vedtaket om gratis frakt av bil og ikkje passasjerer – ansvarlig: Olav 
  3.3. Følgende arrangementer plenlegges gjennomført i sommar i regi bydelaget
  3.3.1.Jonsok feiring fredag 24 Juni, ned i Korshågen – ansvarlig: Olav/ingebjørg
  3.3.2.Bryggequiz i Rognaldsvåg medio/ultimo August – ansvarlig: Sigun og Helen
  3.4. Planlegging av bygdemøte om næringsutvikling – ansvarlig Oddgeir, Anita, Olav og Endre 
  3.5. Henvendelse om leige av grendahuset for kurs frå Herdis Dyvik – ansvarlig: Ingebjørg
  3.6. Henvendelse frå MS Atløy om arrangementer på Reksta – ansvarlig: Oddgeir
  3.7. Felles bygdeinnsats for bekjempelse av brunsnegler – ansvarlig: Sigrunn

4. Eventuelt

 1. 4.1.  Få opp domene, e-post og nettside – Ansvarlig: Anita
 2. 4.2.  Melding om styreskifte til Brønnøysundregisteret – ansvarlig: Oddgeir
 3. 4.3.  Styrets vil publisere all open informasjon på hjemmesider og facebook, inklusiv referater og anne relevant informasjon. – ansvarlig: Oddgeir
 4. 4.4.  Brannsikring av skulen – ansvarlig: Helen
 5. 4.5.  Leige av skulen og bobil – ansvarlig: Ingebjørg
 6. 4.6.  Opprette kontakt med Øyautvalget Terje Svardal – Ansvarlig: Anita
© Kopirett Bygdelaget Havglimt