Nytt styre i Bygdelaget Havglimt

Valde på årsmøte 28.3.23

På årsmøtet onsdag 28. mars vart desse valde:

STYRET:

Helen Rognsøy, leiar (vald for 1 år)

Sigrun Hellebust, styremedlem  (vald for 1 år)

Jon Bjarne Korneliussen, styremedlem (vald for 1 år)

Per Bjarte Reksten, nestleiar (ny, vald for 2 år)

Ørjan Rognsø, styremedlem (ny, vald for 2 år)

Ann-Kristin Helle Brandsøy, vararepresentant (ny, vald for 1 år)

Hilde Merete Didriksen Andersson, vararepresentant (ny, vald for 1 år)

Bygdelaget Havglimt - havglimt.no

Valde for 1 år:

REVISORAR

Sonja Owesen

Ingebjørg Reksten

VALKOMITE:

Eli Karin Rise

Siv Solheim

Håkon Bendiksen

© Kopirett Bygdelaget Havglimt