INNKALLING TIL

Årsmøte i Bygdelaget Havglimt 9. mars 2024 kl. 16.00

Årsmøte Bygdelaget Havglimt

Styret i Bygdelaget Havglimt kallar med dette inn til ordinært årsmøte.

TID: Laurdag 9. mars kl. 16.00

STAD: Rognaldsvåg skule

SAKLISTE:

Sak 1    Valg av ordstyrar
Sak 2    Valg av sekretær
Sak 3    Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
Sak 4    Årsmelding siste kalenderår
Sak 5    Regnskap siste kalenderår
Sak 6    Styrets arbeidsprogram
Sak 7    Medlemskontingent
Sak 8    Valg av formann
Sak 9    Valg av styremedlemmer og vara
Sak 10  Valg av revisor
Sak 11  Valg av valgkomité
Sak 12  Andre saker på dagsorden

  • Arrangement – kva risiko kan styre ta (overskot/underskot
  • Div. vedlikehald skule;
    –   Innkjøp og montering av varmepumper
    –   Skifte av golv toalett og vaskerom
    –   Skifte av 3 dører
    –   Rive vegg småskule

Sak 13  Ta avgjørelser i saker utenom dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling.

© Kopirett Bygdelaget Havglimt