Årsmøte 2022

29. mars 2023 • endeleg sakliste

SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av sekretær
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
 5. Årsmelding fra siste kalenderår
 6. Regnskap fra siste kalenderår
 7. Styrets arbeidsprogram
 8. Medlemskontigenten til foreningen
 9. Endring av vedtekter, forslag frå styret
 10. Innkomne saker
 11. Valg av formann
 12. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 13. Valg av revisorer
 14. Valg av valgkomité
© Kopirett Bygdelaget Havglimt